De Groot: “In vijf seconden kun je uitmaken of iemand grootmeester is”

Idem, De zuiverste liefde is die tussen man en paard (Keesing/ Andriessen, Amsterdam [etc.], 1975), p. 29-41.

Bibliografische gegevens

Auteur Pam, Max
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaken
Persoon A.D. de Groot
Nummer bibliografie 7338