De greate Frjentsjerter keatspartij 1853-1928

Sljucht en rjucht (1928), p. 465-468 en 481-486.

Bibliografische gegevens

Auteur Jansen, P.
Categorie PC Kaatsen ;> Sportevenementen
Uitgave / /
Sport Kaatsen
Plaatsnaam Friesland
Nummer bibliografie 1700