De gezonde stad. Ziekenhuizen,openbare hygiëne en sport

Martha Bakker, e.a. (red.), Amsterdam in de tweede gouden eeuw (THOTH/Genootschap Amstelodamum, Bussum/ Amsterdam, 2000), p. 263-291. Sport: p. 279-290.

Bibliografische gegevens

Auteur Mooij, Annet en Ruud Stokvis
Uitgave / /
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3518