De geschiedenis van de Koninklijke zeilvereniging ‘Oostergoo’,1848-1973.

Herdruk aangevuld door H.G. van Slooten en D. Kramer

Bibliografische gegevens

Auteur Slooten, H.G. van
Uitgave / Z.p. / z.j. [1990]
Aantekeningen 126 p. Oorspronkelijke uitgave: [Leeuwarden] 1973]. 102 p. ill.
Sport Watersport
Plaatsnaam Leeuwarden
Nummer bibliografie 2021