De Fluit. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 12 ½ jarig bestaan der Scheidsrechters-Vereniging “Zaanstreek” opgericht 1 april 1938

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / z.p. / 1950
Aantekeningen 16 p.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Noord-Holland
Nummer bibliografie 3423