De Dinduaan. Jubileumuitgave Dindua Clubblad

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave C.S.V. Dindua / Enkhuizen / 1978
Aantekeningen 15 p., ill. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Enkhuizen
Nummer bibliografie 3919