De Delftse Tennisbond 55 jaren jong (1927-1982)

Uitgegeven ter gelegenheid van het 11e lustrum. Lustrum Tamtam, clubblad van de Delftse Tennisbond

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave DTB / Delft / z.j. [1982]
Aantekeningen 49 p., ill.
Sport Tennis
Plaatsnaam Delft
Nummer bibliografie 5163