De bouw van het gymnastieklokaal aan de Gaslaan

Orgaan van de Historische Kring Maarssen vol. 23 (1996), afl. 2 (mei), p. 38-41.

Bibliografische gegevens

Auteur Bloemendaal, C.W.P.
Uitgave / /
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Maarssen
Nummer bibliografie 4846