De Bal, pupillen

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Koninklijke Nederlandse Voetbalbond / Zeist) / 2004-…
Aantekeningen 6 x per jaar. Vol. 1, afl. 1 (augustus/september 2004) als De bal.
Sport Voetbal
Nummer bibliografie 6995