De anarchie in den “Nederlandsche Wieler Bond” (N.W.B.) F. Hirschman, Den Haag c.s. contra Th. C.P.M. Kolfschoten, Edam c.s.

Bibliografische gegevens

Auteur Swaab de Beer, B.
Uitgave / z.p. /
Aantekeningen 23 p. Over interne strijd binnen de wielerbond.
Sport Wielrennen
Nummer bibliografie 1142