De aanvalsspits

Bibliografische gegevens

Auteur Cruijff, Johan
Categorie Biografische studies
Uitgave Meander / Leiden / 1968
Aantekeningen Voetbal mijn sport 5. 61 p., ill.
Sport Voetbal
Persoon Johan Cruijff
Nummer bibliografie 7239