De aanval op het woord. Een drama in drie bedrijven over de wording, de verdrukking en de overlevering van het voetbalverhaal

Bibliografische gegevens

Auteur Schaapman, Kees
Categorie Media, sportjournalistiek
Uitgave Doctoraalscriptie Communicatiewetenschappen, Universiteit van Amsterdam / / 1992
Aantekeningen 74 p., lit.opg.
Nummer bibliografie 268