Cottaar, Johannes Hendricus Marie’

J. Charité en A.C.J.M. Gabriëls (eindred.), Biografisch woordenboek van Nederland 4 (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ’s-Gravenhage, 1994). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 89-90.

Bibliografische gegevens

Auteur Kooijmans, M.
Categorie Biografische studies | Media, sportjournalistiek
Uitgave / /
Aantekeningen sportjournalist, bestuurder
Sport Diverse sporten
Persoon Jan Cottaar
Nummer bibliografie 7231