Computerschaak, orgaan van de Computers Schaak Vereniging Nederland

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Computers Schaak Vereniging Nederland / Amsterdam / 1981-…
Aantekeningen 1 x per 2 maanden.
Sport Schaken
Nummer bibliografie 6865