Commentaar van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en de Nederlandse Christelijke Sport Unie op de “Discussienota met betrekking tot het sportbeleid”

van de Minister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk aan de Tweede Kamer der Staten Generaal

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave Nederlandse Katholieke Sportfederatie / ’s-Hertogenbosch / z.j. [1969?]
Nummer bibliografie 123