Brunt, Lodewijk

J. Charité (eindred.), e.a., Biografisch woordenboek van Nederland 1 (Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1979). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 100-101.

Bibliografische gegevens

Auteur Overdijkink, G.W.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen bestuurder
Sport Voetbal
Persoon Lodewijk Brunt
Nummer bibliografie 7225