Bretaalwei de Brand. Hoe ’t Johannes Brandsma de grinzen ferlei

Bibliografische gegevens

Auteur Bangma, Jelle
Categorie Biografische studies
Uitgave Frysk en Frij/Stifting Jacobus van Loon / Ljouwert/ Leeuwarden / 1992
Aantekeningen 128 p., ill. Tekst in het Fries.
Sport Kaatsen
Persoon Johannes Brandsma
Nummer bibliografie 7219