Bredasche Voetbal- en Athletiekvereeniging N.A.C.

Jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan 1912 19/9 1917

Bibliografische gegevens

Auteur Mentinck, W.(samenst.)
Uitgave Druk: Van Oirschot / Breda / 1917
Aantekeningen 40 p., ill.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Breda
Club NAC
Nummer bibliografie 2951