Bouwmeester: “Als ik moet terugroddelen wat er over mij geroddeld wordt kan ik wel aan de gang blijven”

Idem, De zuiverste liefde is die tussen man en paard (Keesing/ Andriessen, Amsterdam [etc.], 1975), p. 121-134.

Bibliografische gegevens

Auteur Pam, Max
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaken
Persoon Hans Bouwmeester
Nummer bibliografie 7217