Bokssport, geïllustreerd tijdschrift gewijd aan ’t boksen als sport en zelfverdediging, physical culture

officieel orgaan van den Nederlandschen Boksbond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandsche Boksbond / Rotterdam / 1919-1920
Aantekeningen Wekelijks. Voortgezet als Het stadion.
Sport Boksen
Nummer bibliografie 6547