Boek & zopie. Boeken en schaatsen uit een particuliere collectie

Bibliografische gegevens

Auteur Broere, A.C.
Categorie Bibliografie
Uitgave Koninklijke Bibliotheek / Den Haag / 1999
Aantekeningen 38 p., ill., lit.opg. Tentoonstellingscatalogi en -brochures van de Koninklijke Bibliotheek 62. Expositie Koninklijke Bibliotheek 13 december 1999 tot en met 18 februari 2000.
Sport Schaatsen
Nummer bibliografie 767