Bisschoppelijke brief over de sport. Reacties en commentaren van de massamedia

Bibliografische gegevens

Auteur Boymans, P.J., Klaas Peereboom en W.F.H. Grashof
Categorie Rooms-Katholicisme ; >Verzuiling
Uitgave Nederlandse Katholieke Sportfederatie / s-Hertogenbosch / 1967
Aantekeningen Sportcahiers 3. 64 p. Bevat van BoymansDe bisschoppen en de katholieke sportbeweging in Nederland’, van Peereboom Kritische kanttekeningen van de ander’ en van Grashof Een protestants-christelijke visie op de brief’.
Nummer bibliografie 469