Beweging

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandse Christelijke Sport Unie / Rotterdam, later Amersfoort / 1980-1994
Aantekeningen 10 x per jaar. Ondertitel varieert. Samensmelting van Spiraal en Sportlicht NCSU.
Nummer bibliografie 6315