Besmettelijke zielsziekten, voorheen en thans.

De danszucht, de naaktlooperij, de geselaarsvertoningen, en de hand-over-hand toenemende sportepidemie en hare bevorderaars (sportartsen enz.) Met een naschrift gericht tegen het artikel van Prof. Snapper over “Het sporthart”

Bibliografische gegevens

Auteur Dieren, E. van
Categorie Gezondheid, inclusief fysiotherapie
Uitgave Hollandia / Baarn / z.j. [1931]
Aantekeningen 153 p.
Nummer bibliografie 213