Bergh, Johannes Antonius Arnoldus van den

J. Charité (eindred.), e.a., Biografisch woordenboek van Nederland 1 (Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1979). Rijks Geschiedkundige Publicatiën, p. 42.

Bibliografische gegevens

Auteur Overdijkink, G.W.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen auteur
Sport Diverse sporten
Persoon Joris van den Bergh
Nummer bibliografie 7192