Beleidsnota Sport 1979 t/m 1990 t.b.v. de gemeente Amersfoort. Evaluatie van het gevoerde sportbeleid in de periode 1982 t/m 1985

Bibliografische gegevens

Auteur Erne, O.A.R. van
Uitgave Amersfoortse Stichting voor Sport en Rekreatie / Amersfoort / 1986
Aantekeningen 160 p., ill.
Plaatsnaam Amersfoort
Nummer bibliografie 4778