Basketball, officieel orgaan van de Nederlandse Basketball Bond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Nederlandse Basketball Bond / Amsterdam / 1952?-1980
Aantekeningen 2 x per maand, later 18 x per jaar, later 9 x per jaar. Ook onder de titel Basketbal. Samengegaan met Play-off en voortgezet als Play-off/Basketball.
Sport Basketbal
Nummer bibliografie 6521