Barendregt: “mijn leven is bepaald door de zet e2-e1P”

Idem, De zuiverste liefde is die tussen man en paard (Keesing/ Andriessen, Amsterdam [etc.], 1975), p. 87-101.

Bibliografische gegevens

Auteur Pam, Max
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaken
Persoon Johan Barendregt
Nummer bibliografie 7186