Badminton, officieel orgaan van de Nederlandse Badminton Bond

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Noord-Nederlandse Drukkerij / Meppel / 1982-1983
Aantekeningen 10 x per jaar. Totaal 7 afleveringen verschenen. Ondertitel varieert. Voortzetting van Speel badminton krant. Voortgezet als Badminton bulletin.
Sport Badminton
Nummer bibliografie 6508