B. van de Meer en M. Bakker,F-Side is niet makkelijk!

Bibliografische gegevens

Auteur Pieloor, R.A.
Uitgave Het Spectrum / Utrecht / 2002
Aantekeningen 255 p., ill. Supporters.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Amsterdam
Club Ajax
Nummer bibliografie 3744