B.C. Honderd jaar Haarlemmers en hun sport

Idem, e.a. (red.) Als de dag van gisteren. Honderd jaar Haarlem, de Haarlemmers en hun stad (Waanders, Zwolle, 1990), afl. 15, p. 341-364.

Bibliografische gegevens

Auteur Sliggers
Uitgave / /
Plaatsnaam Haarlem
Nummer bibliografie 3938