Autodiffussie in een klein vol land. Historiografie en verkenning van de massamotorisering in Nederland in internationaal perspectief

Yves Segers, e.a. (red.), Op weg naar een consumptiemaatschappij. Over het verbruik van voeding, kleding en luxegoederen in België en Nederland (19e-20e eeuw) (Aksant, Amsterdam, 2002), p. 139-180.

Bibliografische gegevens

Auteur Mom, Gijs en Peter Staal
Uitgave / /
Sport Autosport
Nummer bibliografie 533