Atje Keulen Deelstra. Laatbloeier aan de top

Idem, 101 markante Friezen van de twintigste eeuw. Klink dan en daverje (Noordboek, Groningen, 2001), p. 112-113.

Bibliografische gegevens

Auteur Boersma, Bauke en Auke Zeldenrust
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Schaatsen
Persoon Atje Keulen-Dijkstra
Nummer bibliografie 7399