Asser Gymnastiek Vereeniging. Jubileumboekje uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van A.G.V.

Bibliografische gegevens

Auteur Kuiper, Roelie, F. Fokkema en J. Jokshorst
Uitgave [A.G.V.] / Assen / 2004
Aantekeningen 64 p., ill.
Sport Gymnastiek, lichamelijke opvoeding en turnen
Plaatsnaam Assen
Nummer bibliografie 1529