Arie Haan. Niet elegant, wel dominant

Idem, 101 markante Groningers in de twintigste eeuw (Noordboek, z.p. [Groningen], 2001), p. 58-59.

Bibliografische gegevens

Auteur Hermus, Jacques
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen trainer/coach
Sport Voetbal
Persoon Arie Haan
Nummer bibliografie 7350