Aren’t we all positive? A (socio)economic analysis of doping in elite sport

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave T.M.C. Asser Instituut / Hoofddorp [etc.] / 2001
Aantekeningen 83 p., fig., bijl.
Nummer bibliografie 147