Arbeiders-Schaak, maandblad van den Arbeiders-Schaakbond Holland

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften
Uitgave Arbeiders- Schaakbond Holland / Hilversum / 1935-1937
Aantekeningen Niet verder verschenen.
Sport Schaken
Nummer bibliografie 6864