Antonius van der Linde (1833-1879). Enkele facetten uit het leven van een theoloog, filosoof, (schaak)historiscus en geboren polemist

Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek (Verloren, Hilversum, 1986), p. 178-193.

Bibliografische gegevens

Auteur Bijl, Chr.M.
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Aantekeningen schaakhistoricus; schaakboekenverzamelaar
Sport Schaken
Persoon Antonius van der Linde
Nummer bibliografie 7453