Amsterdamsche Sportclub De Volewijckers, 1920 1 november 1945

Bibliografische gegevens

Auteur Pers- en Propaganda-Commissie
Uitgave / z.p. / z.j. [1945]
Aantekeningen [24] p.
Sport Voetbal
Plaatsnaam Amsterdam
Club De Volewijckers
Nummer bibliografie 3765