Amsterdam Olympisch vuur. De betekenis van de Olympische Spelen voor Nederland

Bibliografische gegevens

Auteur Eyck, M.C.J.
Categorie kandidatuur Nederland ; >Olympische Spelen 1992
Uitgave Stichting IVIO / Amsterdam / 1986
Aantekeningen 20 p., ill.
Nummer bibliografie 397