Amstels Gymnastiek Vereeniging. Feestuitgave bij de herdenking van het 70-jarig bestaan 1866 24 februari 1936.

Maandbericht Amstels Gymnastiek Vereeniging vol. 15 (1936), afl. 1 (maart). 8 p., ill.

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave / /
Sport Golf
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3584