Amersfoort een levende sportstad

Amersfoort 60 jaar onze stad (1992), afl. 35, p. 129-140. Geschiedenis van de sportbeoefening in Amersfoort in de periode ca. 1930 tot 1990.

Bibliografische gegevens

Auteur Koopmans, Keimpe
Uitgave / /
Plaatsnaam Amersfoort
Nummer bibliografie 4779