Alkmaarsche Politie Sport Vereeniging. Jubileum-programma ter gelegenheid van het 2e lustrum, 1925 – 25 mei – 1935

Bibliografische gegevens

Auteur Anon.
Uitgave A.P.S.V. / Alkmaar / 1935
Aantekeningen 44 p., ill.
Sport Diverse sporten
Plaatsnaam Alkmaar
Nummer bibliografie 3450