Algemeen sportblad. Weekblad voor alle takken van sport in Nederlandsch-Indië.

Officieel orgaan der Java Motor Club en der volgende vereenigingen: Javasche Ren- en Harddraverijvereeniging, Wedloopsociëteit Semarang, Wedloop Sociëteit “Mataram” te Djocjacarta, Sidhoardjosche Wedloop-Sociëteit, Salatigasche Militaire Sportvereeniging, Soerabaiasche Voetbalbond, Semarangsche Voetbalbond, Soerabaiasche Voetbalvereeniging “THOR”, Soerabaiasche Voetbal Sociëteit, Soerabaiasche Voetbalvereeniging “Excelsior”, Sourabaia British Football Club, Soerabaiasche Voetbalvereeniging “Quick”, Algemeene Voetbalvereeniging “De Krokodillen”, Sourabaia Cricket and Lawn Tennis Club, Sourabaia Golf Club, Roeivereeniging “Brantas”, N.I. Vereeniging voor Luchtverkeer, afdeeling Soerabaja, Scherpschuttersgenootschap “Kroonprins der Nederlanden”.

Bibliografische gegevens

Categorie Tijdschriften | Nederlands-Indië
Uitgave Java Motor Club / Soerabaja /
Aantekeningen Vol. 1(1914) - vol. 2 (1915) . Vooral berichten en artikelen over auto- en motorsport en voetbalberichten uit Oost-Java. Opgegaan in Het sportblad. Weekblad voor automobilisme en motorisme in Indië.
Sport Autosport | Motorsport
Nummer bibliografie 1436