Academie voor Lichamelijke Opvoeding 1925-2000. Jubileumuitgave ter gelegenheid van 75 jaar ALO

Bibliografische gegevens

Auteur Koop, Max (red.) e.a.
Categorie Onderwijs
Uitgave Academie voor Lichamelijke Opvoeding/Hogeschool van Amsterdam / Amsterdam / 2000
Aantekeningen 162 p., ill.
Plaatsnaam Amsterdam
Nummer bibliografie 3612