Abe Lenstra. “Als de bal eraan komt, moet de kop omhoog”

Paul Brill (red.), Kopstukken van het laagland. Een eeuw Nederland in honderd portretten (Uitgeverij Balans, z.p., 1999), p. 305-308.

Bibliografische gegevens

Auteur Annema, Poul
Categorie Biografische studies
Uitgave / /
Sport Voetbal
Persoon Abe Lenstra
Nummer bibliografie 7442