Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

20 jaren Robinhood
20 jaren Robinhood

25-jarig jubileum Voetbalbond Batavia en Omstreken. 17 Maart 1912 – 17 Maart 1937
25-jarig jubileum Voetbalbond Batavia en Omstreken. 17 Maart 1912 – 17 Maart 1937

40 jaar voetbal in Ned. Indië 1894- 1934
40 jaar voetbal in Ned. Indië 1894- 1934

65 jaar S.V. Leo Victor
65 jaar S.V. Leo Victor

70 jaar “Voorwaarts”
70 jaar “Voorwaarts”

Actueel wereldnieuws en Sport in beeld
Actueel wereldnieuws en Sport in beeld

Aeroclub Curaçao 50 aña
Aeroclub Curaçao 50 aña

Aeroclub Curaçao. Al zestig jaar liever de lucht in
Aeroclub Curaçao. Al zestig jaar liever de lucht in

Ahoy. Maandblad van de Aruba Boating Club
Ahoy. Maandblad van de Aruba Boating Club

Algemeen sportblad. Weekblad voor alle takken van sport in Nederlandsch-Indië.
Algemeen sportblad. Weekblad voor alle takken van sport in Nederlandsch-Indië.

Officieel orgaan der Java Motor Club en der volgende vereenigingen: Javasche Ren- en Harddraverijvereeniging, Wedloopsociëteit Semarang, Wedloop Sociëteit “Mataram” te Djocjacarta, Sidhoardjosche Wedloop-Sociëteit, Salatigasche Militaire Sport [...]