Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

Academie voor Lichamelijke Opvoeding 1925-2000. Jubileumuitgave ter gelegenheid van 75 jaar ALO
Academie voor Lichamelijke Opvoeding 1925-2000. Jubileumuitgave ter gelegenheid van 75 jaar ALO

Anhänger und Gegner des Schwedischen Turnens in Bezug auf seine Einführung in den Niederländischen Schulen seit 1900
Anhänger und Gegner des Schwedischen Turnens in Bezug auf seine Einführung in den Niederländischen Schulen seit 1900

8th international congress for the history of sport and physical education (Uppsala/Stockholm, 1979), p. 109-118.

Bezield bewegen. 50 jaar Thomas van Aquino, katholieke vereniging van docenten lichamelijke opvoeding (1950-2000)
Bezield bewegen. 50 jaar Thomas van Aquino, katholieke vereniging van docenten lichamelijke opvoeding (1950-2000)

CIOS Arnhem 40 jaar,1960-2000
CIOS Arnhem 40 jaar,1960-2000

CIOS Overveen 40 jaar. Van buitenplaats tot sportinstituut
CIOS Overveen 40 jaar. Van buitenplaats tot sportinstituut

CIOS, 25 jaar sterk in beweging, 1974-1999
CIOS, 25 jaar sterk in beweging, 1974-1999

Dabhar. Bundel verhalen ter gelegenheid van het afscheid van drs. P. Meerdink als afdelingsdirecteur van de Calo.
Dabhar. Bundel verhalen ter gelegenheid van het afscheid van drs. P. Meerdink als afdelingsdirecteur van de Calo.

Themanummer ’t Web

De school en de ontwikkeling van de sport- en spelbeweging in Nederland
De school en de ontwikkeling van de sport- en spelbeweging in Nederland

Mark D’Hoker en Jan Tolleneer (red.), Het vergeten lichaam. Geschiedenis van de lichamelijke opvoeding in België en Nederland (Garant, Leuven [etc.], 1995), p. 59-79 en 126-127.

Geschiedenis van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding,1912-1962
Geschiedenis van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding,1912-1962

Groep Leraren in Lichamelijke Oefening
Groep Leraren in Lichamelijke Oefening

G.E. Baardman (red.), Gedenkboek 1955-1972 van het Genootschap van leraren aan Ned. gymnasia, lycea en athenea (Druk: Wolters- Noordhoff, Groningen, 1974), p. 76-81.