Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

1908-1958 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding
1908-1958 Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding

Beknopt historisch overzicht van het werken en streven van het Nederlandsch Gymnastiek Verbond, 1868 15 maart 1918
Beknopt historisch overzicht van het werken en streven van het Nederlandsch Gymnastiek Verbond, 1868 15 maart 1918

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond. Een historisch overzicht van de organisatie en de sporttechnische activiteiten
De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond. Een historisch overzicht van de organisatie en de sporttechnische activiteiten

Een kwart eeuw Christelijke lichamelijke opvoeding
Een kwart eeuw Christelijke lichamelijke opvoeding

Een leeuw van honderd. Facetten van de turnbeweging in Nederland belicht t.g.v. het eeuwfeest van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, 15 maart 1868 –1968
Een leeuw van honderd. Facetten van de turnbeweging in Nederland belicht t.g.v. het eeuwfeest van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond, 15 maart 1868 –1968

Gedenkboek Nederlandse Katholieke gymnastiek Bond, 1921-1961. “Van FEDERATIE tot BOND.” Veertig jaar geestelijke en lichamelijke vorming
Gedenkboek Nederlandse Katholieke gymnastiek Bond, 1921-1961. “Van FEDERATIE tot BOND.” Veertig jaar geestelijke en lichamelijke vorming

Gedenkboek van de Nederlandschen Schaatsenrijdersbond 1882-1907
Gedenkboek van de Nederlandschen Schaatsenrijdersbond 1882-1907

Gedenkboek van den Koninklijken Nederlandschen Schaatsenrijdersbond bij het vijftig jarig bestaan, 1882-1932
Gedenkboek van den Koninklijken Nederlandschen Schaatsenrijdersbond bij het vijftig jarig bestaan, 1882-1932

Geschiedenis en organisatie van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond
Geschiedenis en organisatie van het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond

Het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond. Belangrijke factor voor het herstel der Nederlandse volkskracht. Historische groei, organisatorische opbouw en culturele betekenis
Het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond. Belangrijke factor voor het herstel der Nederlandse volkskracht. Historische groei, organisatorische opbouw en culturele betekenis