Online Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis

Online zoeken naar boeken, artikelen en tijdschriften in de 7.653 titels die zijn opgenomen in het Bibliografisch apparaat voor de Nederlandse sportgeschiedenis uit 2005.

 

Er is een uitleg voor het zoeken en een toelichting over dit digitaliseringsproject.

55 jaar NKS. “Thuis in je club”
55 jaar NKS. “Thuis in je club”

Arbeiderssport of burgerlijke sport?
Arbeiderssport of burgerlijke sport?

Bisschoppelijke brief over de sport. Reacties en commentaren van de massamedia
Bisschoppelijke brief over de sport. Reacties en commentaren van de massamedia

Christelijke sport, zuilvorming of identiteit?
Christelijke sport, zuilvorming of identiteit?

De A.R. en de cultuur, de A.R. en de sport
De A.R. en de cultuur, de A.R. en de sport

De C wat doe je ermee? Op weg naar een christelijke sport ethiek
De C wat doe je ermee? Op weg naar een christelijke sport ethiek

De lichamelijke opvoeding en de sport vanuit Reformatorische gezichtshoek beschouwd
De lichamelijke opvoeding en de sport vanuit Reformatorische gezichtshoek beschouwd

De socialistische Arbeiderssport- Internationale als waarborg voor de Europeesche Vrede
De socialistische Arbeiderssport- Internationale als waarborg voor de Europeesche Vrede

De waarde van sport. Beschouwingen over sport en christelijke levensopvatting
De waarde van sport. Beschouwingen over sport en christelijke levensopvatting

Drie avonden debat over de Roomsche sportbeweging
Drie avonden debat over de Roomsche sportbeweging